Az Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2010 PhD pályázatának nyerteseiAz Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2010 Szervezőbizottsága pályázati lehetőséget hirdetett meg a vándorgyűlésen való ingyenes részvételre (részvételi költség, mely magában foglalja a Vándorgyűlés 3 napjára a szállást és teljes ellátást), 35 éven aluli, Magyarországon tanuló és kutató PhD hallgatók részére.

A Magyar Elválasztástudományi Társaság 4 fő részére ajánlott fel ingyenes részvételi lehetőséget. A pályázatok bírálata és odaítélése megtörtént, a pályázók levélben is kaptak értesítést.
A pályázati kiírásra 9 pályázat érkezett, melyek közül a Tudományos Bizottság által odaítélt nyertes pályaművek betűrendben az alábbiak:

Blazics Balázs és mtsai:„4-hidroxi-2-nonenal kromatográfiás meghatározása különböző szövetmintákban tömegspektrometriás detektálással”
(Semmelweis Egyetem, Farmakognózia Intézet, Budapest)

Pataj Zoltán és mtsai:„Betti-bázis analógok enantiomerjeinek folyadékkromatográfiás elválasztása új, izopropilkarbamát-ciklofruktán6 (IP-CF6) állófázison”
(Szegedi Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Szeged)

Sohajda Tamás és mtsai:„Szitagliptin-ciklodextrin komplexek jellemzése és királis elválasztása kapilláris elektroforézissel és mágneses magrezonancia spektroszkópiával”
(Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészi Kémiai Intézet, Budapest)

Turiák Lilla és mtsai:„Kísérleti paraméterek optimálása fehérjekeverékek nanoLC/MS(MS) vizsgálatához”
(MTA, Kémiai Kutatóközpont, Budapest)


Valamennyi pályázónak megköszönjük az aktív részvételt és gratulálunk a szép munkákhoz. Természetesen nemcsak a nyertes kollégákat, hanem minden fiatal pályázó kollégát szeretettel hívunk és várunk a Vándorgyűlésre, Tapolcára!