Az Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2008 Szervező Bizottsága a kiállítókkal és a szponzorokkal közösen pályázati lehetőséget hirdettek meg a Vándorgyűlésen való ingyenes részvételre (részvételi költség, mely magában foglalja a Vándorgyűlés három napjára a szállást és teljes ellátást), 35 éven aluli PhD hallgatók részére.

A Magyar Elválasztástudományi Társaság 3 fő részére, míg a Merck Kft. 2 fő részére ajánlott fel ingyenes részvételi lehetőséget. A pályázatok bírálata és odaítélése, valamint a pályázók értesítése a megadott határidőig levélben megtörtént.
A pályázati kiírásra 14 pályázat érkezett, melyek közül a Tudományos Bizottság által odaítélt nyertes pályaművek az alábbiak:


A Magyar Elválasztástudományi Társaság díjazottjai

Berkecz Róbert: „2-amino-mono- és dihidroxicikloalkán karbonsavak nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás elválasztása”
(SZTE, TTK Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék, Szeged)

Olajos Marcell: „Glikoprotein szaccharidok analízise komplex biológiai mintákból”
(Pannon Egyetem, Analitikai Kémia Tanszék, Veszprém)

Ozohanics Olivér: „Az alfa-1 savas glikoprotein genetikai variánsainak vizsgálata”
(MTA Kémiai Kutatóközpont, Budapest)


A Merck Kft. díjazottjai

Helenkár András: „Mikroszennyezők meghatározása tandem tömegspektrometriával”
(ELTE, Kémiai Intézet, Környezettudományi Kooperációs Központ, Budapest)

Oláh Erzsébet: „Szerin optikai izomerek elválasztása”
(BMGE, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék, Budapest)


Valamennyi pályázónak megköszönjük az aktív részvételt és gratulálunk a szép munkákhoz. Természetesen nemcsak a nyertes kollégákat, hanem minden fiatal pályázó kollégát szeretettel hívunk és várunk a Vándorgyűlésre, Sárvárra!