2012. december 1.

Nem METT által rendezett kül- és belföldi konferenciák pályázatának nyertesei

Jámbor Éva (Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet, Pécs)
31th Informal Meeting on Mass Spectrometry - IMMS 2013
(2013. május 5-8., Palermo, Olaszország)
Eva Jambor1,2, Agnes Bona1, Janos Schmidt1,2, Tamas Tenyi3, Laszlo Mark1,2 (poszter)
"Schizophrenia regulated salivary proteins support theories about the development of psychosis"
Támogatási összeg: 125 000.- Ft

Kilár Ferenc (Pécsi Tudományegyetem, TTK, Kémiai Intézet, Pécs)
29th International Symposium on MicroScale Bioseparations -MSB 2013
(2013. március 10-14., Charlottsville, VA, USA)
Ferenc Kilár, Csilla Páger, Ágnes Dörnyei (előadás)
"Analysis of highly basic and highly acidic proteins with CIEF-MS"
Támogatási összeg: 200 000.- Ft

Vékey Károly (MTA, Természettudományi Kutatóközpont, Budapest)
61st ASMS CON FERENCE on Mass Spectrometry and Allied Topics
(2013. június 9-13., Minneapolis, MN, USA)
K. Vékey, E. Tóth, L. Ozohanics, L. Turiák, A. Jekő, L. Drahos (előadás)
"Glycosylation pattern analysis of serum proteins"
Támogatási összeg: 200 000.- Ft

 

2012. szeptember 1.

Az "Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2012" c. rendezvényen való ingyenes részvétel pályázatának nyertesei

Aranyi Anita és mtsai: "Nem természetes glicin analógok sztereoizomerjeinek elválasztása poliszacharid alapú királis állófázisokon"
(Szegedi Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Szeged)

Berkecz Róbert és mtsai: "Agyi foszfolipidek online kétdimenziós folyadékkromatográfiás - tömegspektrometriás analízise"
(Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Vegytani Intézet, Szeged)

Göröcs Noémi és mtsai: "MSD jel és a molekula szerkezet kapcsolata: Benzolszármazékok vizsgálata"
(BMGE, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék, Budapest)

Kilár Anikó és mtsai: "Kísérleti paraméterek optimálása fehérjekeverékek nanoLC/MS(MS) vizsgálatához"
(Pécsi Tudományegyetem, Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék, Pécs)

Kormány Róbert:"Folyadékkromatográfiás módszerfejlesztés számítógépes szimulációval"
(EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Hatóanyag Analitikai Fejlesztési Laboratórium, Budapest)

Sándor Viktor és mtsai: "Kapilláris elektroforetikus és tömegspektrometriás stratégiák bakteriális endotoxinok lipid A régiójának tanulmányozásában"
(Pécsi Tudományegyetem, Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék, Pécs)

 

 

Nem METT által rendezett kül- és belföldi konferenciák pályázat nyertesei

Kiss Ibolya (Pécsi Tudományegyetem, Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék, Pécs)
28th International Symposium on MicroScale Bioseparations and Analyses (2012. október 21-24., Shanghai, Kína)
Ibolya Kiss1, Nándor Lambert1, Ferenc Kilár1,2 and Attila Felinger1
"Retention properties of biologically active molecules in reversed phase HPLC" (poszter)
Támogatási összeg: 200 000.- Ft

 

2012. június 1.

Horváth Krisztián (Pannon Egyetem, Analitikai Kémia Intézeti Tanszék, Veszprém)
29th International Symposium on Chromatography (2012. szeptember 9-13., Torun, Lengyelország)
Krisztián Horváth, Annamária Sepsey, Péter Hajós: "Novel Approaches of the Optimization of Off-line Two-Dimensional Liquid Chromatography" (orális előadás)
Krisztián Horváth, Péter Hajós: "Application of Moment Analysis in the Development of Highly Effecient Stationary Phases" (poszter)
Támogatási összeg 195.000.- Ft

Hunyadi-Gulyás Éva (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Szeged)
A European Proteomics Association és a The British Society for Proteome Research közös Proteomikai Találkozója (Proteomics Meeting, 2012. július 9-12, Glasgow, Skócia)
Z. Darula, E. Hunyadi-Gulyás, G. Orosz, K. F. Medzihradszky: "Layer by Layer: Exploration of the Mucin Core-1 Type O-Glucoproteome of Bovine Serum" (poszter)
Támogatási összeg 200.000.- Ft

 

2012. március 1.

A "3rd International Regulatory Workshop on A to Z on Bioequivalence, Bioanalysis, Dissolution and Biosimilarity" c. rendezvényen való ingyenes részvétel pályázatának nyertese

Ludányi Krisztina (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészeti Intézet, Budapest)