2018. szeptember 1.

Az Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2018 rendezvényen való ingyenes részvétel pályázatának nyertesei

Bajtai Attila, Szegedi Tudományegyetem
Királis elválasztási mechanizmusok vizsgálata poliszacharid és ikerionos állófázisokon

Kecskeméti Ádám, Debreceni Egyetem
Tömegspektrometriával kapcsolt kapilláris elektroforézis (CE-MS) alkalmazása természetes vegyületek vizsgálatára

Kecskeméti Gábor, Szegedi Tudományegyetem
A P-glikoprotein ABC-transzporter kvantitatív meghatározása LC-MS/MS módszerrel

Orosz Tímea, Szegedi Tudományegyetem
Új, limonén alapú biciklusos aminoalkoholok és aminodiolok elválasztása királis folyadékkromatográfiával és szuperkritikus fluid kromatográfiával

2018. június 1.

Külföldi konferencia-részvétel támogatása – pályázati nyertesek

Eke Zsuzsanna, ELTE Analitikai Kémia Tanszék, Budapest 
ISC 2018 – 32nd International Symposium on Chromatography (2018. szeptember 23-27, Cannes-Mandelieu, Franciaország)
D. Vörös-Palya, Zs. Eke:
Coupling of large volume injection with comprehensive two-dimensional gas chromatography
Támogatási összeg: 285 000 Ft
pdfEke Zsuzsanna beszámolója

Rédei Csanád, PTE Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék, Pécs 
ISC 2018 – 32nd International Symposium on Chromatography (2018. szeptember 23-27, Cannes-Mandelieu, Franciaország)
Cs. Rédei, A. Felinger:
Competitive adsorption in supercritical fluid chromatography: a model 
Támogatási összeg: 200 000 Ft
pdfRédei Csanád beszámolója

Zelenyánszki Dóra, PTE Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék, Pécs
ISC 2018 – 32nd International Symposium on Chromatography (2018. szeptember 23-27, Cannes-Mandelieu, Franciaország)
D. Zelenyánszki, N. Lambert, F. Gritti, A. Felinger:
Effect of column packing procedure on the column ends structure and bed heterogeneity - experiments with flow-reversal
Támogatási összeg: 200 000 Ft
pdfZelenyánszki Dóra beszámolója